KUR'AN YAHUDİLERİ ANLATIYOR

İsrail’in Siyonist zihniyeti, gerçek yüzünü yine gösterdi.
Burada yapılanları anlatmak ve yorumlamak yerine, bu ırkçı zihniyetin karakteristik özelliklerini Allah’ın ayetleriyle yeniden hatırlamak ve dünyaya duyurmak gerekiyor.
***
Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde, Yahudiler'in karakteristik özellikleri zikredilir ve Yüce Allah tarafından azarlanıp, tehdit, tahkir ve tel’in edilir (Maide 18, 64).
Bu özelliklerden bahsedilirken, Yahudilerin Allah'a şirk koştukları, kendilerine verilen nimetlerin karşılığında şükretmeyip nankörlük yaptıkları, hırs ve tamâ ile zillet içinde yaşadıkları, kendilerini yeryüzünde üstün ırk olarak gördükleri için mütekebbir oldukları öne çıkar.
Ellerindeki kutsal kitap Tevrat'ta ise, İsrailoğulları "Tanrı'nın seçkin kavmi" ve
"mukaddes millet" olarak takdim edilir. Kendileri de pekâlâ bilirler ki, güya bu “mukaddes millet” Hz.Musa ve Hz.Hârun'a karşı gelmiş, Rabb'in gözünde kötü olanı yapmış, Baal ve Molok gibi ilahlaştırılan hükümdarların putlarına ve altın buzağıya tapmışlardır
Böylece Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar, ahitlerini bozmuşlar, ahlaksızlık, zina, fuhuş gibi çirkin fiillerde bulunmuşlar, ibadethaneleri yıkmışlar, kendi peygamberlerini öldürmeye yeltenmişlerdir
***
Kur'an-ı Kerim'de, İsrail’lilerin dünyaya taparcasına bağlandıkları, çok yaşamak arzusu ile dolu oldukları, mal-mülk elde etmek için her yolu meşru görmeleri sebebiyle alçaltıcı bir azaba müstahak oldukları anlatılır.
İsrail kavmine asla güvenilmez. Çünkü, sözünde durmamak ve anlaşmaları bozmak onların en bariz vasıflarındandır. "Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler"(Bakara:100).
Onların insanlığa düşmanlıkları şiddetlidir, çünkü kalpleri katıdır, nasihat dinlemezler, ibret almazlar, ders çıkarmazlar!
İsrail milletinin bir özelliği de yeryüzünde daima fitne ve fesat çıkarmalarıdır. (İsra Suresi:,4,5). Buna sebep; kendileri dışındaki insanlara duydukları kin ve nefret ve ayrıca hep şahsî menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleridir Bunun için, toplumları ahlaken çökertmeye, birbirlerine düşürmeye çalışırlar
Bunlar, ne zaman insanlar arasında savaş ateşi tutuştursalar, Allah Teala onu hep söndürmüştür. Buna rağmen yeryüzünü ifsat etmeye devam ederler.(Maide:64).
Siyonist Yahudilerin özelliklerinden biri de; hak ve adaletten başka gayeleri olmayan masum insanları öldürmeleridir. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden savunmasız insanları katleden bu cani ruhlu insanlar, kendilerini kurtarmaya gelen peygamberlerini bile öldürdükten sonra artık iflah olabilirler mi?(Al-i İmran:112).
Tamamen insani yardım amaçlı sivil bir konvoyun üzerine askerleriyle silahlı saldırı düzenleyen bir anlayışı ne din kabul eder, ne insanlık!..
Allah’ın lanetlediği bu zihniyeti, biz de lanetliyoruz.
***
Kur'an-ı Kerim, bu azgın gürûhu lanetlenmiş bir millet olarak anlatır ama bunların istisnalarını da zikreder. İçlerinden Allah'a ve Ahiret gününe inananlara, iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayanlara müjdeler olduğunu açıklar.(Al-i İmran:113).
Yahudilerin hepsini buna dahil etmemek lazım geldiği de ortadadır.
Kim bilir, insanlıktan nasibini almamış bu azgın ve nankörlere bakarak aralarındaki diğer Yahudiler uyanır da hidayete, insanlık alemi de insafa gelir de, İslam âlemi biraz nefes alır.

M. Emin Parlaktürk
habervaktim.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !